Privacy en disclaimer

Drugsinfoteam.nl is onderdeel van Brijder Verslavingszorg en daarmee Parnassia Groep.

Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. DeParnassia Groep is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Copyright
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Drugsinfoteam.

Gebruik informatie
De Parnassia Groep kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

E-mail
Bij het beantwoorden van e-mails wordt dezelfde nauwkeurigheid betracht. De informatie die de Parnassia Groep van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal behandeld worden volgens het privacybeleid van de Parnassia Groep, welke op de Nederlandse wetgeving gebaseerd is.

Persoonsgevens
Als u ons persoongegevens, zoals emailadres of leeftijd, verstrekt, worden deze alleen gebruikt om een antwoord op uw vraag te kunnen sturen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. We bewaren deze persoonsgegevens volgens de wettelijke gestelde bewaartermijn van 15 jaar. 

Google Analytics

Cookiebeleid
Parnassia Groep maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Parnassia Groep maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist.

U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Klikgedrag
Op alle websites van Parnassia Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Bezoekers worden niet geïdentificeerd en we anonimiseren alle statistische gegevens, bijvoorbeeld door het verwijderen van uw IP-adres, voordat statistische data wordt verwerkt. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina's. Wij gebruiken deze informatie om de website steeds gebruiksvriendelijker te maken. Op deze manier kan Parnassia Groep u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Cookies en privacy
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking door de Parnassia Groep waaronder de website. Parnassia Groep is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en andere sites en bronnen.

Parnassia Groep respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. De statistieken van Google Analytics gebruiken wij om de site te verbeteren en om het belang van het bestaan van de site beter aan te kunnen tonen.

Testen

Op deze site wordt verwezen naar zelftesten in de vorm van vragenlijsten. Aan de uitkomst van deze zelftesten kunnen geen rechten ontleend worden.

(Externe) links
Deze website bevat verwijzingen naar andere websites van de Parnassia Groep. Voor die websites is deze disclaimer ook van toepassing.

Indien deze website verwijzingen naar websites bevat die door andere partijen dan de Parnassia Groep worden aangeboden, geldt dat deze externe websites uitsluitend ter informatie zijn, de Parnassia Groep heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Wijziging en verwijdering van uw gegevens
De bezoeker heeft recht op inzage in, correctie of het verwijderen van zijn persoonsgegevens. Hij kan hierom verzoeken via info@drugsinfoteam.nl.

Vragen en feedback
Parnassia Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@drugsinfoteam.nl.

Foutmeldingen website

Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden bij de webmaster

© Drugsinfoteam.nl 2017. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.