Ketamine - Werking

 • Ketamine wordt gesnoven, gerookt of gespoten. Pillen en vloeibare ketamine zijn in Nederland zeer zelden aangetroffen.
 • Ketamine heeft allerlei tegengestelde effecten.
 • Bij lage doseringen is het opwekkend. Het lijkt dan wel wat op het effect van cocaïne, al is het wat droomachtiger.
 • Als je het in hogere doseringen snuift of spuit, krijg je dromen die men als zeer psychedelisch ervaart. Men heeft dan ook 'bijna - dood ervaringen'. Men heeft in deze toestand het gevoel het lichaam te verlaten.
 • Het is in deze ketamine roes erg moeilijk om je te bewegen. Men noemt dat wel in het 'k-hole' zitten. Mensen zitten of liggen en reageren niet meer op anderen.
 • Bij het snuiven van lagere doseringen is het trippy, wat vage effect er wel, maar veel minder dan bij spuiten of hoge doseringen het geval is.
 • Bij spuiten heeft ketamine een veel sterker effect dan bij snuiven. Meestal valt men dan ook in slaap.
 • Ketamine wordt tijdens het dansen meestal gecombineerd met XTC of een pepper zoals amfetamine.
 • Bij ketamine zie je wisselende ervaringen: consumenten vinden het fantastisch of waardeloos. Je houdt van het effect of niet.
 • Overigens geldt bij ketamine net als bij veel andere drugs dat het effect bepaald wordt door de dosis, de persoon die het gebruikt en de omgeving waarin gebruikt wordt.

Effecten

Ketamine - Special K

 • Prettige roes, droomachtig.
 • Opwekkend (lagere doseringen).
 • Scheiding van lichaam en geest (dissociatieve werking).
 • Verdoving, pijnstilling.
 • Misselijkheid.
 • Verstoorde / verslechterde motoriek.
 • Psychedelische dromen, hallucinaties (hogere doseringen).
 • In slaap vallen (hogere doseringen).
 • Gevoel van uit het lichaam treden, bijna doodervaring (hogere doseringen).

Dosering

 • Lichte doseringen hebben een opwekkend effect.
 • Bij hoge doseringen kun je echter in een levensbedreigend coma raken.
 • Het verschil tussen een lage, gemiddelde en een hoge dosis is niet zo groot. Hierdoor ontstaan zelfs bij ervaren ketaminegebruikers soms ongelukken.
 • Ketamine moet je niet combineren met andere verdovende drugs zoals alcohol, GHB, valium enzovoort. De verdovende effecten worden dan nog meer versterkt.
 • Van ketamine gebruik je veel minder dan van coke. Het is dus van groot belang dat je weet welk middel je voor je hebt. Een relatief lichte dosis is 15 - 30 mg.
 • Hoe meer je neemt hoe sterker de verdovende, dissociatieve en hallucinogene effecten.
 • Vanaf 50 mg is het handig te gaan zitten of liggen en ervoor te zorgen dat je je niet kunt bezeren.

Lees meer over Risico's van ketamine.