Lachgas - Risico's

Bij doorsnee recreatief gebruik van lachgas in Nederland (minder dan 10 ballonnen en maandelijks of minder frequent), worden geen gezondheidseffecten verwacht. Het gebruik van lachgas verloopt dus meestal zonder problemen. Daarom denken velen dat lachgas volkomen veilig is. Er zijn echter wel degelijk risico's als je extreem veel neemt, of op een onveilig manier gebruikt.

Risico's:

Lachgas patroon

  • Wanneer de lachgas direct vanaf de spuitbus wordt ingenomen kun je je mond en luchtwegen bevriezen. Daarom worden ballonnen gebruikt om het gas in op te vangen.
  • Je kunt je verwonden doordat je je bewegingen minder goed onder controle hebt, of flauwvalt.
  • Je kunt misselijk en duizelig worden doordat je minder zuurstof binnenkrijgt.
  • Gebruik van veel lachgas op één gelegendheid bijvoorbeeld meer dan 10 ballonnen) kan leiden tot hoofdpijn de volgende dag.
  • Het combineren van lachgas met drugs geeft een grotere kans op een bad trip, of paniekaanval.
  • Als je verkouden bent kan het trommelvlies beschadigen doordat lachgas uitzet in lucht en daardoor extra druk geeft. Dat kan leiden tot oorpijn en gehoorschade. 
  • Bij chronisch gebruik van lachgas treedt een tekort aan vitamine B12 op. Dit kan tot neurologische stoornissen leiden. Deze effecten zijn (deels) omkeerbaar.
  • Lachgasgebruik is af te raden voor zwangere vrouwen vanwege het risico op zuurstoftekort bij de baby.
  • Lachgas uit slagroompatronen is lachgas wat niet bedoeld is voor menselijke consumptie. Het is nog onduidelijk of dit eventueel extra risico's met zich meebrengt t.o.v. het veel beter onderzochte medisch lachgas. Vooralsnog zijn daar trouwens geen concrete aanwijzingen voor.
  • Er zijn vermoedens dat er miniscule metalen deeltjes van de patroon mee kunnen komen in de ballon. Het is onbekend of dit daadwerkelijk kan gebeuren en wat de risico's daarvan zijn.

Lachgas is voor zover bekend niet kankerverwekkend.

Incidenten met lachgas

In Nederland zijn het aantal meldingen van acute gezondheidsincidenten na lachgas gebruik zeer beperkt. In de praktijk gaat het bijna altijd om mengintoxicaties. Dan kun je denken aan mensen die lachgas combineren met grote hoeveelheden alcohol, GHB of andere downers die het verdovende effect van lachgas versterken.

Er zijn vooral in het buitenland berichtgevingen geweest over verstikkingen met (lach)gas door extreem roekeloos gebruik. Een voorbeeld is het gebruik van een gas met een plastic zak over het hoofd waardoor zuurstoftekort uiteindelijk het gevolg was. Andere incidenten hadden meestal te maken met gebruik met een professionele gascylinder en masker maarbij het mengsel heftig, langdurig en zonder zuurstof werd genomen. Bij gebruik van lachgas via ballonnen is zuurstoftekort niet te verwachten, omdat men de ballon los zou laten waardoor er niet voor lange tijd een tekort aan zuurstof kan ontstaan.

Het is bekend dat in de media in binnen- en buitenland lachgas regelmatig verward wordt met andere gassen zoals het zeer riskante butaangas, of andere drijfgassen. 

Afhankelijkheid

De kans om afhankelijk te raken is minimaal. In theorie kan het wel. Mensen willen de gewenste effecten en kunnen daardoor geneigd zijn vaker te gaan gebruiken. De werkingsduur is kort, dus men kan soms geneigd zijn meer op een avond te nemen dan men van plan was.

Lees de tips voor lachgas.


Bron: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/lachgas/documenten/communicatie/inspectieresultaten/consument/2016m/rapport-rivm-%E2%80%93-beoordeling-gezondheidsrisico%E2%80%99s-lachgas-n2o

Laatste update: 22 september 2017