MXE en 4 MEO-PCP

De dissociatieve of hallucinatoire drugs: Methoxydine (4 MEO- PCP) en Methoxetamine (MXE)

Feiten

Methoxydine (4 MEO- PCP), Methoxetamine (MXE) en PCP behoren met Ketamine en PCP tot de groep drugs die Arylcyclohexylamines of dissociatieve drugs worden genoemd. Deze drugs worden als verdovend middel in de diergeneeskunde gebruikt. Het is een poeder / kristal of  vloeistof.
Het verdovende en trippende effect ontstaat omdat een boodschapperstof (NMDA) wordt geremd. Dat remmende effect veroorzaakt de diepe slaap en de dromen of trips.
De drugs hebben ook effect op andere neurotransmitters of boodschapperstoffen (onder andere dopamine).

Werking

Deze stoffen worden het meest gesnoven, onder de tong gestopt of in de wang gehouden, geslikt. Sommigen nemen het anaal. Sommigen spuiten in de spier. Het kan ook worden gebased (= roken van basische vorm).
Consumenten melden dat snuiven, anaal nemen en spuiten het sterkste effect geven. Het effect komt dan ook snel op. Intraveneus spuiten is zeer moeilijk omdat men aan de naald in slaap valt. Het risico op overdosering is dan groot.
Onder de tong nemen geeft nog een wat sterker effect dan inslikken. Bij slikken komt het effect wat langzamer op en houdt wat langer aan.

Het effect van Methoxetamine (MXE) en Methoxydine is volgens consumenten sterker en langduriger dan Ketamine.

De duur van het effect is afhankelijk van de dosis. De piek kan ongeveer 1- 3 uur of wat langer duren. Het na-effect kan afhankelijk van de hoogte van de dosis ook nog uren duren.

Bij het gebruik van deze middelen is de aanschaf van een betrouwbare weegschaal essentieel. De dosering van Methoxydine ligt in milligrammen veel lager dan die van Methoxetamine. Bij snuiven, anaal, en onder de tong is het effect volgens consumenten sterker dan bij slikken. Het effect van slikken duurt wat langer.

Dosis

De hoogte van de dosering verschilt van persoon tot persoon. De hieronder genoemde doseringen zijn gebaseerd op tripreports en niet op "harde wetenschap". De doseringen zijn speculatief. Wij geven deze doseringen omdat overdoseren gemakkelijk gaat en het beter is om een zachte richtlijn te hebben dan helemaal niets. Op consumentensites noemt men ook verschillende doseringsadviezen.

Let op: het bijnemen van een tweede of derde dosis kan tot overdosering leiden omdat men meer onder invloed is dan men denkt als het effect begint af te nemen. Het effect van weinig bijnemen kan tot een urenlange nawerking leiden.

Methoxydine (4 meo pcp)

 • Lichte dosis: Ongeveer 5 - 10 mg
 • Gemiddelde dosis ongeveer 20 mg
 • Sterke dosis: 20 – 30 mg.

Bij anaal en spuiten liggen de doseringen lager.

Methoxetamine (MXE)

 • Consumenten melden, dat een lichte tot gemiddelde dosis 10 - 40 mg is. Na enkele uren wordt nog wel eens 10 mg bijgenomen.
 • Een zware dosis met trippen gaat tot 90 mg.

Boven 100 mg neemt het gevaar tot overdoseren sterk toe. Bij anaal gebruik en spuiten liggen de doseringen veel lager.

Het combineren van Methoxydine (4 meo pcp) en Methoxetamine (MXE) met andere drugs met een verdovende werking versterkt de verdovende werking van die andere drugs. Dat kan tot gevaarlijke overdosering leiden.

Gewenste werking:

 • Euforie en zin om te feesten (lichte dosis)
 • Opwekkende werking maar met high gevoel (lichte dosis)
 • Muziek wordt intensiever beleefd (lichte dosis)
 • Ontspanning (lichte dosis)
 • Trippen en visuals (lichte dosis)
 • In trance raken
 • Hallucinaties
 • Bewustzijnsverlies en tripachtige dromen (hogere dosis)
 • Bewustzijnsverlies en zwaar dromen (hoge dosis)

Ongewenste werking:

 • Last van maag
 • Ziek voelen
 • Gevoel van misselijkheid
 • Dubbel zien
 • Heftig oorsuizen (tinnitus)
 • Hoofdpijn
 • Verwardheid
 • In zichzelf teruggetrokken, verstard, afwezig en voor anderen onbereikbaar zijn
 • Geheugen functioneert niet goed
 • Na een hoge dosis kan de kater enkele dagen duren.
 • In de spier spuiten kan pijnlijke plekken geven die meerdere dagen aanhouden.

Risico's:

 • Depersonalisatie en derealisatie (het lichaam en de omgeving voelen vreemd en niet vertrouwd)
 • Psychose
 • Angst, paniek, heftige opwinding
 • Sterk verhoogde hartslag
 • Hersenschade
 • 4 MEO- PCP /Methoxetamine:
  Bij frequent gebruik heeft men kans op ernstige problemen met de urinewegen (net als ketamine). 
  Over Methoxidine zijn hierover nog geen gegevens. Dat wil niet zeggen dat Methoxidine die schade niet kan veroorzaken.

Geestelijke afhankelijkheid en verslaving

Bij Methoxetamine en Methoxidine ontstaat bij frequent gebruik geestelijke afhankelijkheid. Net als bij ketamine. Er zijn aanwijzingen dat het nemen van hoge doseringen op zich leidt tot dwangmatig doorgaan met gebruik. De werking van deze drugs op het dopaminerge systeem in de hersenen veroorzaakt deze verhoogde kans op geestelijke afhankelijkheid en controleverlies.

Laatste update: 16 augustus 2012