Nieuws

8 december 2016

4-FA per april 2017 verboden


De 'nieuwe psychoactieve stof' 4-fluoramfetamine (4-FMP/4-FA) komt per april 2017 op lijst 1 van de opiumwet in Nederland.

Aanleiding voor het verbod is de risicobeoordeling van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) op verzoek van het ministerie van VWS. Hierin staat onder andere dat het risico op acute toxiciteit hoog is. Eerder waarschuwden wij al voor het risico op een hersenbloeding.

Opvallend bij 4-FMP is het omslagpunt van relatief milde (hoofdpijn)klachten naar ernstige gezondheidsproblemen waarbij medische hulp noodzakelijk is. De populariteit van het middel en daardoor het toegenomen gebruik in combinatie met het risico op acute toxiciteit zorgen voor een toename van incidenten. Zeker 2 mensen zijn overleden door gebruik van 4-FMP en er zijn meerdere gezondheidsincidenten gerapporteerd.

Meer informatie:

Het Rapport - Risicobeoordeling 4-Fluoramfetamine door CAM
De kamerbrief over risicobeoordeling 4-Fluoramfetamine