Nieuws

16 juni 2017

Onderzoek Trimbos naar incidenten met XTC


Onderzoek Trimbos naar incidenten met XTC
Een op de 250 gebruikers van XTC belandt bij de eerste hulp. En naar schatting ongeveer 8 doden per jaar. Ook is er geen duidelijk verband tussen de hoeveelheid MDMA en de ernst van een gezondheidsincident.

Onschuldig imago van XTC is onterecht zeggen de krantenkoppen. Dodelijke incidenten komen niet altijd door hoge doseringen, vervuilingen of lichamelijke gebreken zoals een slecht hart. De meeste personen die overleden bleken dus verder gezond of namen geen extreem hoge doseringen. Harm reduction maatregelen, zoals het laten testen van de pillen en het opvolgen van tips (zoals niet te hoog doseren en afkoeling zoeken) verkleinen weliswaar de risico’s maar kunnen ernstige incidenten niet uitsluiten. Wat dat betreft kent XTC een 'onvoorspelbaarheid'. In de periode van 2006 tot 2015 zijn 21 sterfgevallen door het gebruik van de drug veroorzaakt en bij 47 gevallen droeg het middel bij aan de dood. 

Aanleiding voor het onderzoek was dat er de afgelopen jaren meer sterke XTC-pillen boven de 150 mg. Dit is ongeveer twee keer zo sterk als in de jaren negentig. Ook is er een toename waargenomen van het aantal ernstige XTC-incidenten op feesten. Trimbos had opdracht gekregen van de staatssecretaris van Volksgezondheid (van Rijn) om de gevolgen van XTC in kaart te brengen  Lees hier de studies van het Trimbos Instituut.