Hallucinogen Persisting Perception Disorder

Een zeer klein deel van (hallucinogene) drugsgebruikers krijgt last van Hallucinogen Persisting Perception Disorder (HPPD). HPPD staat officieel voor de flashback (het herbeleven van symptomen zonder dat je gebruikt hebt), maar kan ook nieuwe visuele en andere zintuiglijke verstoringen met zich meebrengen. Deze kunnen kortere tijd, maar ook jarenlang aanhouden. Heb je problemen met zicht? Dan is dat in de meeste gevallen gelukkig geen HPPD. Veel mensen herkennen de onderstaande symptomen. Daar is op zich niets vreemds aan.

Symptomen van HPPD

De symptomen van HPPD zijn visuele verstoringen. Het zijn eigenlijk problemen met je zicht. Voorbeelden zijn het zien van:

  • Lichtflitsen
  • Schaduwen (die er niet horen te zijn)
  • Nabeelden
  • Halo's (lichtkring om een object of persoon)
  • Trillende beelden
  • Visual snow (ruis of sneeuwbeeld, zoals op een oude tv)
  • Floaters (zwevende deeltjes)

Stress, vermoeidheid of deze symptomen zelf triggeren door eraan te denken, zorgen dat je de symptomen meer kunt ervaren.
Sommige mensen ervaren deze symptomen en hebben er geen last van.

In deze video wordt uitgelegd wat floaters en witte of zwarte stippen zien. In principe kan iedereen dit zien. Dat betekent gelukkig niet dat je HPPD hebt!

 

Wanneer spreken we van HPPD?

Als je alle 3 de onderstaande criteria herkent, dan bestaat de mogelijkheid dat je last hebt van HPPD. Een arts kan dat diagnosticeren.
Maak daarvoor een afspraak bij het Landelijk Spreekuur Partydrugs

Criteria voor HPPD:

  • Terugkerende visuele verstoringen ervaren, terwijl je niet (meer) gebruikt hebt.
  • Dusdanig last hebben van deze visuele verstoringen dat je dagelijks leven (ernstig) belemmerd wordt.
  • De symptomen hebben geen (andere) medische oorzaak.


Laatste update: 11 december 2017