Is 4-FA of 4fmp een soort XTC-light?

Nee, de term XTC-light is grote onzin. Light impliceert dat de risico’s kleiner zullen. Dat is niet het geval. 4-fluoramfetamine is naar alle waarschijnlijkheid even schadelijk of schadelijker dan XTC. 4-Fluoramfetamine is bij gebruikers ook bekend onder de namen 4-FA en 4fmp. De naam 4fmp klopt trouwens niet. 4-FA is de correcte term.

Het gevaar van 4-FA is dat milde gezondheidsverstoringen plotseling om kunnen slaan in ernstige gezondheidsverstoringen. Een milde hoofdpijn kan uitmonden in heftige hoofdpijn. Meerdere mensen zijn overleden aan een hersenbloeding door 4-FA. Ook veroorzaakt het middel ernstige hartproblemen. Dit terwijl er tijdens het gebruik soms maar een milde stijging van bijvoorbeeld bloeddruk waarneembaar is. De term XTC-light slaat dus zeker niet op de gezondheidsrisico's.

Waarom XTC-light?

De term XTC-light kwam naar voren in verschillende media-uitingen. Waarschijnlijk is het bedacht omdat gebruikers zich onder invloed van 4-FA helderder voelen dan van XTC (MDMA). Het effect voelt alsof het tussen XTC en amfetamine in zit. De risico’s van 4-FA zijn dus minstens even groot.

Terug naar Veelgestelde vragen.

 

Laatste update: 4 december 2017